இந்தியாவின் நீர்வீழ்ச்சிகள் | List of Waterfalls in India

நீர்வீழ்ச்சிஉயரம்இருப்பிடம்
குஞ்சிக்கல் அருவி455 மீட்டர் (1,493 அடி)ஷிமோகா மாவட்டம், கர்நாடகா
பரேபனி நீர்வீழ்ச்சி399 மீட்டர் (1,309 அடி)மயர்பஞ்ச் மாவட்டம், ஒடிசா
லாங்ஷியாங் நீர்வீழ்ச்சி337 மீட்டர் (1,106 அடி)மேற்கு காசி ஹில்ஸ் மாவட்டம், மேகாலயா
நோகலிகை நீர்வீழ்ச்சி335 மீட்டர் (1,099 அடி)கிழக்கு காசி ஹில்ஸ் மாவட்டம், மேகாலயா
நொஸ்ஸிங்கியாங் நீர்வீழ்ச்சி315 மீட்டர் (1,033 அடி)கிழக்கு காசி ஹில்ஸ் மாவட்டம், மேகாலயா
துத்சாகர் நீர்வீழ்ச்சி310 மீட்டர் (1,020 அடி)கர்நாடகா, கோவா
கிம்ரேம் நீர்வீழ்ச்சி305 மீட்டர் (1,001 அடி)கிழக்கு காசி ஹில்ஸ் மாவட்டம், மேகாலயா
மீன்முட்டி நீர்வீழ்ச்சி300 மீட்டர் (980 அடி)வயனட் மாவட்டம், கேரளா
தலையார் நீர்வீழ்ச்சி297 மீட்டர் (974 அடி)திண்டுக்கல் மாவட்டம், தமிழ்நாடு
பர்கானா நீர்வீழ்ச்சி259 மீட்டர் (850 அடி)ஷிமோகா மாவட்டம், கர்நாடகா
ஜாக் நீர்வீழ்ச்சி253 மீட்டர் (830 அடி)சாகர், கர்நாடகம்
கந்ததார் அருவி244 மீட்டர் (801 அடி)சுந்தர்கர் மாவட்டம், ஒடிசா
வந்தாங் ஃபால்ஸ்229 மீட்டர் (751 அடி)செர்ச்சிட் மாவட்டம், மிசோரம்
பெஞ்சாலகோனா நீர்வீழ்ச்சி219 மீட்டர் (719 அடி)நெல்லூர் மாவட்டம், ஆந்திரப் பிரதேசம்
குனே நீர்வீழ்ச்சி200 மீட்டர் (660 அடி)லோனாவலா, மகாராஷ்டிரா
சூச்சிபரா நீர்வீழ்ச்சி200 மீட்டர் (660 அடி)வயனட் மாவட்டம், கேரளா
மாகோட் நீர்வீழ்ச்சி198 மீட்டர் (650 அடி)கர்நாடகாவின் உத்தரகான கன்னடா மாவட்டம்
ஹெப்பி அருவி168 மீட்டர் (551 அடி)கர்நாடகா சிக்கமகளுரு மாவட்டம்
துடுமா நீர்வீழ்ச்சி175 மீட்டர் (574 அடி)கோராபுட் மாவட்டம், ஒடிசா
ஜொரண்டா நீர்வீழ்ச்சி157 மீட்டர் (515 அடி)மயர்பஞ்ச் மாவட்டம், ஒடிசா
பழனி நீர்வீழ்ச்சி150 மீட்டர் (490 அடி)குலு மாவட்டம், இமாச்சல பிரதேசம்
லோட் நீர்வீழ்ச்சி143 மீட்டர்கள் (469 அடி)லதார் மாவட்டம், ஜார்கண்ட்
பிஷப் நீர்வீழ்ச்சி135 மீட்டர் (443 அடி)ஷில்லாங், மேகாலயா
சாச்சா நீர்வீழ்ச்சி130 மீட்டர் (430 அடி)ரேவா மாவட்டம், மத்தியப் பிரதேசம்
கீட்டோ நீர்வீழ்ச்சி130 மீட்டர் (430 அடி)ரேவா மாவட்டம், மத்தியப் பிரதேசம்
கல்பட்டி நீர்வீழ்ச்சி122 மீட்டர் (400 அடி)கர்நாடகா சிக்கமகளுரு மாவட்டம்
பீடோன் நீர்வீழ்ச்சி120 மீட்டர் (390 அடி)ஷில்லாங், மேகாலயா
கெப்பா நீர்வீழ்ச்சி116 மீட்டர் (381 அடி)கர்நாடகாவின் உத்தரகான கன்னடா மாவட்டம்
கொசோலி நீர்வீழ்ச்சி116 மீட்டர் (381 அடி)உடுப்பி, கர்நாடகம்
பாண்டவ்கட் நீர்வீழ்ச்சி107 மீட்டர் (351 அடி)தானே, மகாராஷ்டிரா
ரஜத் பிரபாட்107 மீட்டர் (351 அடி)ஹோஷாங்காபாத் மாவட்டம், மத்தியப் பிரதேசம்
பந்த்லா நீர்வீழ்ச்சி100 மீட்டர் (330 அடி)காங்க்ரா மாவட்டம், இமாச்சல பிரதேசம்
ஷிவனசமுத்ரா நீர்வீழ்ச்சி98 மீட்டர் (322 அடி)மைசூர், கர்நாடகம்
ஆகாய கங்கை92 மீட்டர் (302 அடி)தமிழ்நாடு
லோக் காக்ரி அருவி98 மீட்டர் (322 அடி)லதார் மாவட்டம், ஜார்கண்ட்
ஹுண்ட்ரு நீர்வீழ்ச்சி98 மீட்டர் (322 அடி)ராஞ்சி மாவட்டம், ஜார்கண்ட்
ஸ்வீட் ஃபால்ஸ்98 மீட்டர் (322 அடி)ஷில்லாங், மேகாலயா
கதா அருவி91 மீட்டர் (299 அடி)பன்னா மாவட்டம், மத்தியப் பிரதேசம்
தீரத்கர் நீர்வீழ்ச்சி91 மீட்டர் (299 அடி)பாஸ்டர் மாவட்டம், சத்தீஸ்கர்
கிலியூர் நீர்வீழ்ச்சி91 மீட்டர் (299 அடி)ஏற்காடு, தமிழ்நாடு
கெடுமாரி நீர்வீழ்ச்சி91 மீட்டர் (299 அடி)உடுப்பி மாவட்டம், கர்நாடகம்
முத்தையா மடுவா நீர்வீழ்ச்சி91 மீட்டர் (299 அடி)பெங்களூர், கர்நாடகம்
பாலருவி நீர்வீழ்ச்சி91 மீட்டர் (299 அடி)கொல்லம் மாவட்டம், கேரளா
குண்டல நீர்வீழ்ச்சி45 மீட்டர் (148 அடி)நிர்மல், தெலுங்கானா
கேதரின் நீர்வீழ்ச்சி250 அடி (76 மீ)கோட்டகிரி, தமிழ்நாடு
குட்லாடம்பட்டி நீர்வீழ்ச்சி90 அடி (27 மீ)குடலம்பட்டி, தமிழ்நாடு
குற்றாலம் நீர்வீழ்ச்சி167 மீ (548 அடி)திருநெல்வேலி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *