இந்தியாவிலுள்ள வரிகள் | Taxes in India

 • இந்தியாவில் வரிகள் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளால் வசூல் செய்யப்படுகின்றன. மிகச் சிறிய அளவிலான வரிகள் உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் வசூலிக்கப்படுகின்றன.
 • வரி விதிப்பு மற்றும் வசூலுக்கான அதிகாரம்  மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இந்திய அரசியல் சட்டத்தால் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 • இந்திய அரசியல் அமைப்புச் சட்டம் பிரிவு 265ன் படி சட்டத்தின் மூலமே வரிகள் வசூல் செய்ய முடியும். எனவே மக்களிடம் வசூலிக்கப்படும் அனைத்து வரிகளும் பாராளுமன்றத்தாலோ அல்லது மாநில சட்டசபைகளாலோ சட்டமாக இயற்றப்பட்டிருக்கவேண்டும்.
 • இந்தியாவில் வருமான வரி இந்தியா விடுதலை பெற்ற பின்பு இந்திய வருமானவரி சட்டம், 1961ல் இந்திய பாராளுமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்பட்டு, 01-04-1962 முதல் இந்திய வருமான வரிச் சட்டம் செயல்படத் தொடங்கியது.

வரிகளின் வகைகள்:

 • நேரடி வரிகள்
 • மறைமுக வரிகள்

நேரடி வரிகள்:

 • வரி செலுத்துவோர் மூலம் அரசாங்கத்திற்கு நேரடியாக செலுத்தப்படும் நேரடி வரிகள்.இந்த வரிகள் வரி செலுத்துவோர் சார்பாக கழிக்கப்பட்டு பணம் செலுத்துவதில்லை.
 • இது நேரடியாக அரசாங்கத்தால் மக்களையும் நிறுவனங்களையும் திணிக்கிறது.

நேரடி வரிகளின் வகைகள்:

 1. வருமான வரி
 2. வங்கி பண பரிவர்த்தனை வரி
 3. நிறுவன வரி
 4. மூலதன ஆதாயங்கள் வரி
 5. இரட்டை வரி தவிர்ப்பு ஒப்பந்தம்
 6. விளிம்பு நன்மை வரி
 7. பங்கு பரிவர்த்தனை வரி
 8. தனிநபர் வருமான வரி

மறைமுக வரிகள்:

 • மறைமுக வரி வரையறை: “மறைமுக வரிகள் என்பது பொருட்கள் அல்லது சேவைகளில் விதிக்கப்பட்ட வரிகள்.
 • நேரடியாக அரசாங்கத்திற்கு வரி செலுத்தமாட்டார்கள். நேரடியாக வரி செலுத்துபவர்களிலிருந்து வேறுபடுகிறார்கள், அதற்கு பதிலாக அவை தயாரிப்புகளில் விதிக்கப்பட்டு, ஒரு இடைத்தரகராக, தயாரிப்பு விற்பனையாளரால் சேகரிக்கப்படுகின்றன.

பல்வேறு வகையான மறைமுக வரிகள்:

 1. விற்பனை வரி
 2. சேவைகள் வரி
 3. மதிப்புக் கூட்டு வரி(VAT)
 4. சுங்க வரி
 5. குவிப்பு வரி
 6. கலால் வரி
 7. பொருட்கள் மற்றும் சேவை வரி

மத்திய அரசு – இந்தியா

வ.எண்இந்திய பாராளுமன்றம்
1விவசாய வருவாயைத் தவிர வேறு வருமானம் மீதான வரி
2ஏற்றுமதி வரிகளை உள்ளடக்கிய சுங்க வரி
3இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட அல்லது உற்பத்தி செய்யப்பட்ட புகையிலையிலும் பிற பொருட்களிலும் சுங்கவரிகள். விதி விலக்கு மனித நுகர்வுக்கு குடிநீர் ,ஓபியம், இந்திய சணல் பொருள்கள்.
4மாநகராட்சி வரி
5சொத்துக்களின் மூலதன மதிப்பின் மீதான வரி, தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் விவசாய நிலம் தவிர்த்து, நிறுவனங்களின் மூலதனத்தின் மீதான வரி
6வேளாண் நிலத்தை தவிர வேறு சொத்துரிமை சம்பந்தமாக வீட்டு வரிகள்
7வேளாண் நிலம் தவிர அடுத்தபடியான சொத்துக்களுக்கு வரி
8சரக்குகள் அல்லது பயணிகள் மீது முனைய வரிகள், இரயில், கடல் அல்லது காற்று ஆகியவற்றால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன; ரயில் கட்டணம் மற்றும் சரக்குகள் மீதான வரி
9பங்குச் சந்தைகளில் மற்றும் பரிவர்த்தனை சந்தைகளில் பரிவர்த்தனைகளின் முத்திரை வரிகளை தவிர வேறு வரிகள்
10விற்பனை அல்லது செய்தித்தாள் மற்றும் விளம்பரங்களை வாங்குவதற்கு வரி செலுத்துதல்.
11பத்திரிகைகளைத் தவிர்த்து விற்பனை அல்லது கொள்முதல் மீதான வரிகள். அத்தகைய விற்பனை அல்லது கொள்முதல் உள் மாநில வர்த்தகம் அல்லது வர்த்தகத்தின் போது நடைபெறுகிறது
12உள்நாட்டிலான வர்த்தகம் அல்லது வர்த்தகத்தின் போது பொருட்களின் சரக்குகள் மீதான வரிகள்
13இந்திய அரசியலமைப்பின் ஏழாவது அட்டவணையில் உள்ள மூன்று பட்டியல்களில் பட்டியலிடப்படாத வரிகளின் அனைத்து வகைகள்

மாநில அரசு – இந்தியா

வ.எண்மாநில சட்டமன்றம்
1வருவாய் மதிப்பீடு மற்றும் சேகரிப்பு, நிலம் பதிவுகள் பராமரிப்பு, வருவாய் நோக்கங்களுக்காக கணக்கெடுப்பு மற்றும் உரிமைகளின் பதிவு, மற்றும் வருவாய்களை அந்நியப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட நில வருவாய்.
2விவசாய வருவாய்வரி
3விவசாய நிலத்திற்கு அடுத்தபடியான சொத்துகள் மீதான வரிகள்
4விவசாய நிலத்தில் தோட்டம் உடைமைகான வரி
5நிலங்கள் மற்றும் கட்டிடங்கள் மீது வரி
6கனிம உரிமைகள் மீதான வரி
7மாநிலத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அல்லது உற்பத்தி செய்யப்படும் பின்வரும் பொருட்களுக்கான வரி விலக்குகள் (i) மனித நுகர்வுக்கான குடிநீர் (ii) ஓபியம், இந்திய சணல் மற்றும் பிற போதை மருந்துகள்.
8நுகர்வோர் பயன்படுத்துவதற்கு அல்லது விற்பனை செய்வதற்காக ஒரு உள்ளூர் பகுதிக்குள் நுழைவவதற்கு வரி வசூல் செய்யப்படுகிறது.
9மின்சாரம் நுகர்வு அல்லது விற்பனை வரி
10பத்திரிகைகளைத் தவிர பிற விற்பனையிலும் அல்லது கொள்முதல்களிலும் வரி
11செய்தித்தாள்கள் விளம்பரங்களை தவிர வானொலி அல்லது தொலைக்காட்சி மூலம் ஒளிபரப்பப்படும் விளம்பரங்களுக்கு வரிகள்
12சாலைகள் அல்லது உள்நாட்டு நீர்வழிகள் மீது பயணம் மேற்கொள்ளப்பட்ட சரக்குகள் மற்றும் பயணிகள் மீதான வரி
13சாலையில் பயன்படுத்தக்கூடிய வாகனங்களின் மீதான வரிகள்
14விலங்குகள் மற்றும் படகுகள் மீதான வரி
15சுங்கவரிகள்
16தொழில், வர்த்தகம், அழைப்புகள் மற்றும் வேலைவாய்ப்புகள் மீதான வரி
17தலைக்கட்டு வரி
18பொழுதுபோக்குகள், பந்தய மற்றும் சூதாட்டங்கள் போன்ற வரிகளை உள்ளடக்கிய ஆடம்பரங்கள் மீதான வரி
19முத்திரை வரி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *