பறவைகள் சரணாலயங்கள் | Bird sanctuaries in India

S.Noபெயர்மாநிலம்
1நெலபட்டு பறவைகள் சரணாலயம்ஆந்திரப் பிரதேஷ்
2உப்பலப்பட்டு பறவைகள் சரணாலயம்ஆந்திரப் பிரதேஷ்
3புலிகாட் பறவைகள் சரணாலயம்ஆந்திரப் பிரதேஷ்
4நஜஃப்கரே பறவைகள் சரணாலயம்டெல்லி
5ஓக்லா பறவைகள் சரணாலயம்டெல்லி –
உத்திரப்பிரதேசம்
6காகா காட்டுயிர் சரணாலயம்குஜராத்
7நல் சரோவர் பறவைகள் சரணாலயம்குஜராத்
8பிந்தாவாஸ் வனவிலங்கு சரணாலயம்ஹரியானா
9கபர்வாஸ் வன சரணாலயம்ஹரியானா
10போனல் பறவைகள் சரணாலயம்கர்நாடகா
11
கக்கலாடு பறவைகள் சரணாலயம்
கர்நாடகா
12மகாடி பறவை சரணாலயம்கர்நாடகா
13ரங்கநாதிட்டு பறவைகள் சரணாலயம்கர்நாடகா
14குடாலுண்டி பறவைகள் சரணாலயம்கேரளா
15குமரகம் பறவைகள் சரணாலயம்கேரளா
16மங்கல்வனம் பறவைகள் சரணாலயம்கேரளா
17மாயானி பறவைகள் சரணாலயம்மஹாராஷ்டிரா
18கிரேட் இந்தியன் புஸ்டார்ட் சரணாலயம்மஹாராஷ்டிரா
19லெங்க்டெங் வன சரணாலயம்மிசோரம்
20சித்ரங்குடி பறவைகள் சரணாலயம்தமிழ்நாடு
21காஜிராங்குளம் பறவைகள் சரணாலயம்தமிழ்நாடு
22கூதன்குலம் பறவைகள் சரணாலயம்தமிழ்நாடு
23வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயம்தமிழ்நாடு
24வேலோட் பறவைகள் சரணாலயம்தமிழ்நாடு
25வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயம்தமிழ்நாடு
26கரைவேட்டி பறவைகள் சரணாலயம்தமிழ்நாடு
27கரிக்கிரி பறவைகள் சரணாலயம்தமிழ்நாடு
28புலிகாட் ஏரி பறவை சரணாலயம்தமிழ்நாடு
29சுச்சிந்திரம் தேரூர் பறவைகள் சரணாலயம்
தமிழ்நாடு
30உதயமார்தாண்டம் பறவைகள் சரணாலயம்தமிழ்நாடு
31வடுவூர் பறவைகள் சரணாலயம்தமிழ்நாடு
32பகீரா சரணாலயம்உத்திரப்பிரதேசம்
33லக் பஹோசி பறவைகள் சரணாலயம்உத்திரப்பிரதேசம்
34நவாப்கஞ்ச் பறவைகள் சரணாலயம்உத்திரப்பிரதேசம்
35பாட்னா பறவைகள் சரணாலயம்உத்திரப்பிரதேசம்
36சமன் சரணாலயம்உத்திரப்பிரதேசம்
37சமஸ்பூர் சரணாலயம்உத்திரப்பிரதேசம்
38சண்டி பறவைகள் சரணாலயம்உத்திரப்பிரதேசம்
39சிந்தாமணி கர் பறவை சரணாலயம்மேற்கு வங்கம்
40ராய்கஞ்ச் வனவிலங்கு சரணாலயம்மேற்கு வங்கம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *