மாவட்ட நீதிமன்ற வேலைவாய்ப்புக்கான தமிழ் மாதிரி தேர்வு – மதிப்பெண் – 50      SENIOR BAILIFF, READER, JUNIOR BAILIFF, EXAMINER & XEROX OPERATOR | COURT EXAM FREE TAMIL MODEL TEST